Oświadczenie Zarządu o Stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Owiadczenie o stosowaniu ZK 2017 

 

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spodzielczym


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com