Firmy

RACHUNKI

Więcej...


POZOSTAŁE RACHUNKI

Więcej...


LOKATY

Rachunki terminowych lokat

 

Lokaty terminowe dla podmiotów gospodarczych

 

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez zadeklarowany okres określony w umowie.

Otwarcie rachunku bankowego lokaty terminowej następuje z chwilą podpisania umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

                                                  

                                 Zapraszamy do naszej placówki

         

 

 

 

Więcej...


KARTY BANKOMATOWE

Więcej...


BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

Więcej...


KREDYTY (FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI)

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.
 

               Kredyt  obrotowy w rachunku kredytowym

                        Tym kredytem sfinansujemy zakup:

                    -   zakup towarów handlowych
                    -   zakup materiałów do produkcji
                    -   pokrycie bieżących zobowiązań

                 

Więcej...


KREDYTY INWESTYCYJNE

Więcej...


KREDYTY POMOSTOWE

Kredyt UNIA BIZNES 

 

Kredyt UNIA BIZNES  
przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie

Kredyt UNIA BIZNES
przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie przeznaczony na sfinansowanie do 100% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych

 

 

Więcej...


KREDYTY POZOSTAŁE

Więcej...


UBEZPIECZENIA

Więcej...


 1 2 > 

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com