Firmy

KREDYTY (FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI)

 

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy - osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o dobrej kondycji finansowej, posiadającej rachunek bieżący w naszym Banku.

Okres kredytowania:
Kredyt w rachunku bieżącym jest przyznawany na okres do 24 miesięcy.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dwukrotnego udzielenia kolejnego kredytu w rachunku bieżącym bez konieczności całkowitej spłaty poprzedniego limitu kredytowego.

Korzyści:

-   Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy  w ciężar jego rachunku bieżącego.
-   Dokonywanie  spłaty całości lub części kredytu na rachunek bieżący dają możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego.
-   Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji.
-   Możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, gdy występuje potrzeba.
-   Szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych.

 
 

 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

                         Tym kredytem sfinansujemy zakup:

                         -   zakup towarów handlowych
                         -   zakup materiałów do produkcji
                         -   pokrycie bieżących zobowiązań

 
                        Ogólne warunki:
 
                         -   okres spłaty do trzech lat
                         -   korzystne oprocentowanie.
                         -   niskie prowizje
                         -   wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.

 

 


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com