Firmy

Rachunki terminowych lokat

Lokaty terminowe dla podmiotów gospodarczych

 

Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez zadeklarowany okres określony w umowie.

Otwarcie rachunku bankowego lokaty terminowej następuje z chwilą podpisania umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

Lokata terminowa może być podjęta po upływie okresu zadeklarowania lub pozostawiona na dalszy taki sam okres.

Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych mogą być wnoszone na następujące okresy.   ?

Bank nie pobiera opłat i prowizji za prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Chmielniku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

                                    Zapraszamy do naszej placówki

 

 


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com