Informacja ws. RODO

Informacja ws. RODO

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@bschmielnik.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Roman Krawiecki

Adres e-mail: iod@bschmielnik.pl

Nr telefonu: 41 354 22 67

 

 


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com