Klienci indywidualni

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

 

eBankNet

eBankNet to system bankowości internetowej zapewniający wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

W ramach systemu Klient uzyskuje możliwość bieżącego sprawdzania salda rachunku, historii transakcji oraz definiowania i wykonywania przelewów. Transmisja szyfrowana ssl, certyfikat serwera z kluczem o długości 1024 bitów oraz potwierdzanie wszystkich operacji hasłami jednorazowymi znanymi wyłącznie posiadaczowi rachunku, zapewniają całkowite bezpieczeństwo systemu.

 

eBankNet – jest przeznaczony zarówno dla osób prywatnych posiadających konto osobiste, jak również podmiotów gospodarczych korzystających z rachunków firmowych w Banku Spółdzielczym we Chmielniku.

 

 

SMS Banking

 

SMS Banking umożliwia uzyskanie informacji o:

 

zmianie salda na początku dnia,

otrzymaniu wpłaty,

saldzie początkowym i historii,

saldzie codziennym.

 

 

SMS Banking umożliwia komunikację w dwóch kierunkach:

 

na żądanie Klienta – w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS – pytanie – system wysyła zwrotny komunikat SMS z żądanymi informacjami,

automatyczne rozsyłanie komunikatów SMS zawierających informacje o stanie salda na rachunkach na początek dnia i/lub zmianach stanu salda na każdym z rachunków oraz informacje o wystąpieniu debetu na rachunku. Klient otrzymuje wtedy wiadomość SMS z zawartym identyfikatorem Banku Spółdzielczego we Chmielniku.

Usługa jest dostępna dla posiadaczy aktywnych kart SIM wszystkich krajowych operatorów.


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com