Klienci indywidualni

KREDYTY HIPOTECZNE

KREDYT MIESZKANIOWY "MÓJ DOM"

 

Kredyty mieszkaniowe:

- udzielane na : zakup

- domu rodzinnego

- lokalu mieszkalnego

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego działki budowlanej

- budową budynku lub lokalu mieszkalnego

- zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego i dokończenie tej budowy

- wykończeniem ( dokończeniem budowy) lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

- remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania

- maksymalny okres kredytowania wynosi 20 lat z możliwością karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

- minimalny udział środków własnych 20% wartości inwestycji.Maksymalna kwota kredytu 250 000 zł.

 

UNIWERSLNY KREDYT HIPOTECZNY

 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny Kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

Kredyt udzialny jest na okres od 1 do 15 lat przy oprocentowaniu zmiennym.

Maksymalna kwota udzielonego kredytu wynosi 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy.

Maksymalna kwota kredytu wynosi 250 000 zł  

 

KREDYT KONSOLIDACYJNY

 

Kredyt przeznaczony jest wyłącznie na finansowanie celów przewidzianych w Umowie kredytu (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

kredyt / pożyczka gotówkowa;

kredyt / pożyczka samochodowa;

limit w karcie kredytowej;

limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

kredyt / pożyczka hipoteczna;

kredyt mieszkaniowy; 

Dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 50 % wnioskowanej kwoty kredytu konsolidacyjnego.

Okres kredytowania wynosi od 12 do 300 miesięcy.


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com