Klienci indywidualni

RACHUNKI OSOBISTE

Rachunki oszczędnościowe rozliczeniowe

 

Konto osobiste -ROR jest praktyczną i bezpieczną formą przechowywania pieniędzy. 

Służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi

 

W ramach tego konta można dokonywać:

operacji gotówkowych:

  • wpłaty i wypłaty gotówki,

operacji bezgotówkowych:

  • polecenie przelewu

          - dyspozycja przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku stałe zlecenie

          - zlecanie Bankowi regulowania okresowych zobowiązań i płatności ( np. spłaty kredytów, ubezpieczenia itp. ) polecenie zapłaty

          - operacja pomiędzy Bankiem a wierzycielem bez udziału klienta.

Dyspozycja płatnicza udzielona bankowi przez wierzyciela aby obciążył określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznał nią rachunek wierzyciela.

Wymaga udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku.

Posiadacze rachunku ROR mogą uzyskać kredyt odnawialny z limitem zadłużenia w zalezności od wysokości wpływu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich  3m-cy. W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku do uzyskania limitu wystarczy przedłożyć historię rachunku za okres niezbędny do ustalenia wysokości kredytu. Klienci banku mogą liczyć na preferencyjne warunki udzielania kredytów w ramach innych linii kredytowych.

 

 


Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com