Usługi dodatkowe

Zastrzeżenia dokumentów

Zgubiłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!

Bank Spółdzielczy we Chmielniku uczestniczy w ogólnopolskim, międzybankowym Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE prowadzonym przez Związek Banków Polskich. System ten chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości, ograniczając możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła. Każdy utracony dokument tożsamości – dla bezpieczeństwa jego posiadacza – powinien zostać zgłoszony do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Aby zastrzec utracone dokumenty – niezależnie od tego czy posiadasz rachunek bankowy czy nie – możesz zgłosić się do Banku Spółdzielczego we Chmielniku, podając rodzaj i numer seryjny utraconego dokumentu. Informacje z naszego Banku są błyskawicznie przekazywane do wszystkich innych banków oraz do szeregu instytucji korzystających z Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (m.in. do Poczty Polskiej, operatorów telefonii komórkowej, czy niektórych agencji pośrednictwa nieruchomościami).

Zastrzegać należy:

 • dowód osobisty,
 • paszport polski i zagraniczny,
 • prawo jazdy.
 • Przekazy zagraniczne

 • Bank realizuje zlecenia płatnicze w złotych polskich.

  Oferujemy kilka typów przelewów:

   

  • - przelew regulowany,
  • - przelew SEPA,
 • Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:

  • - waluta transakcji EUR,
  • - kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000,
  • - zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA”.

  Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR
  Przy kwotach od równowartości 20 000 PLN oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym.

  • - waluta transakcji EUR,
  • - zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • - koszty „SHA”,
  • - nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • - bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

Ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

Fax. 41 354 28 97

Created by nowoczesnestrony.com