Skip to main content
  • BMR

aneks BMR

Bank Spółdzielczy w Chmielniku informuje klientów detalicznych, którzy zawarli umowę opartą na indeskach stosowanych jako wskaźnik referencyjny WIBOR o możliwośći podpisania aneksu BMR w przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych.

Znajdziesz nas też tutaj