Skip to main content
  • Statut Banku

Statut Banku

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument. To pisemnie potwierdzony zbiór informacji o Banku, który określa jego ustrój, organizację i sposób działania.

Do pobrania:

Statut Banku Spółdzielczego w Chmielniku

Znajdziesz nas też tutaj