Skip to main content
  • Strategia Banku

Wizja Banku

Bank, rozwijając dotychczasową współpracę z klientami, kieruje się podstawową zasadą:

Nowoczesność, efektywność, innowacyjność i ostrożność gwarantująca bezpieczeństwo środków naszych klientów to cechy Banku ważne dziś i w przyszłości.

Misja Banku

Bank działa w interesie swoich członków, z poszanowaniem interesu wszystkich klientów.

Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem Banku. Prowadząc działalność Bank bierze pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku.

Bank wspiera inicjatywy mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne, równość społeczną i sprawiedliwy handel.

Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dąży do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspiera wysiłki na rzecz rozwoju regionu, o ile działania te nie są sprzeczne z interesami Banku.

Znajdziesz nas też tutaj