Skip to main content
  • Zastrzeżenie PESEL

Co warto wiedzieć o zastrzeżeniu numeru PESEL

Od 1 czerwca 2024 r. roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony. 

Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Będziemy to robić w kilku sytuacjach:

  • wypłaty większej kwoty w kasie w placówce banku (przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia),
  • przed podpisaniem umowy rachunku, 
  • przed podpisaniem umowy o kredyt oraz podwyższeniem kwoty kredytu. 


Jeśli PESEL będzie zastrzeżony, aby skończyć sprawę, musisz cofnąć zastrzeżenie. Po podpisaniu umowy lub wypłacie pieniędzy możesz znów zastrzec swój numer. 

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni Cię, gdy ktoś bez Twojej wiedzy chce go użyć, aby:

  • zaciągnąć kredyt lub pożyczkę,
  • zamówić kopię karty SIM,
  • podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości. 


PESEL możesz zastrzec:

-przez internet na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

-w aplikacji mObywatel 

- podczas wizyty w urzędzie gminy. 


Aby ponownie zastrzec numer PESEL, musisz poczekać 30 minut od wycofania zastrzeżenia. Gdy składasz dyspozycję cofnięcia zastrzeżenia, możesz także wskazać datę i godzinę, w której system sam automatycznie ponownie zastrzeże Twój PESEL. 

Znajdziesz nas też tutaj