Skip to main content
  • WNIOSEK O ODROCZENIA TERMINU SPŁATY RAT/ RESTRUKTURYZACJA

WNIOSEK O ODROCZENIA TERMINU SPŁATY RAT/ RESTRUKTURYZACJA

WNIOSEK O ODROCZENIA TERMINU SPŁATY RAT

 

Bank informuje o możliwości złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o restrukturyzację zadłużenia wraz z uzasadnieniem. Kredytobiorca, może zgłosić wniosek w następującym trybie:

  • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku,
  • pisemnie w placówce Banku,

Bank umożliwi restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w Umowie kredytu warunków lub terminów spłaty kredytu (na warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę), jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

Znajdziesz nas też tutaj