Skip to main content
  • Przekazy zagraniczne / SWIFT

Przekazy zagraniczne (SWIFT)

Bank realizuje zlecenia płatnicze w złotych polskich.
 
Kod BIC (SWIFT) Banku POLUPLPR 
 
Oferujemy kilka typów przelewów:
  • przelew regulowany,
  • przelew SEPA,
Przelew regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:
- waluta transakcji EUR,
- kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50 0000,
- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC, koszty „SHA”.
Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:
Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR
Przy kwotach od równowartości 20 000 PLN oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym.
- waluta transakcji EUR,
- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
- koszty „SHA”,
- nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
- bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).
Znajdziesz nas też tutaj