Skip to main content
  • Pranie pieniędzy

Pranie pieniędzy

Treść ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
oraz niektórych innych ustaw jest dostępna w poniższym linku.

 

USTAWA z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Znajdziesz nas też tutaj