Skip to main content
 • Kredyt obrotowy w rachunku

  Kredyt obrotowy w rachunku

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

  Kredytobiorcą może być podmiot gospodarczy - osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o dobrej kondycji finansowej, posiadającej rachunek bieżący w naszym Banku.

  Okres kredytowania:
  Kredyt w rachunku bieżącym jest przyznawany na okres do 24 miesięcy.
  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dwukrotnego udzielenia kolejnego kredytu w rachunku bieżącym bez konieczności całkowitej spłaty poprzedniego limitu kredytowego.

  Korzyści:

  -   Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy  w ciężar jego rachunku bieżącego.
  -   Dokonywanie  spłaty całości lub części kredytu na rachunek bieżący dają możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego.
  -   Spłata wykorzystanego kredytu następuje z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji.
  -   Możliwość uruchomienia środków pieniężnych dokładnie wtedy, gdy występuje potrzeba.
  -   Szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych.

   
   

   Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

                           Tym kredytem sfinansujemy zakup:

                           -   zakup towarów handlowych
                           -   zakup materiałów do produkcji
                           -   pokrycie bieżących zobowiązań

   
                          Ogólne warunki:
   
                           -   okres spłaty do trzech lat
                           -   korzystne oprocentowanie.
                           -   niskie prowizje
                           -   wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej.
   

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj