Skip to main content
 • Lokaty

  Lokaty

  TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH DLA INSTYTUCJONALNYCH

   Obowiązuje od dnia 06 marca 2023 roku.

   

  LOKATY TERMINOWE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

  1 miesięczne

  0,5 %

  3 miesięczne

  0,7 %

  6 miesięczne

  0,9 %

  12 miesięczne

  1 %

   

  W przypadku likwidacji lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych przed upływem zadeklarowanego okresu  od kapitału i odsetek nalicza się połowę stopy procentowej obowiązującej w Banku dla środków zgromadzonych na rachunkach rozliczeniowych.

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj