Skip to main content

Wnioski Rodzina 800+

"Rodzina 800+" to rządowy program z zakresu polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie. Świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia  została zwiększona z 500 zł do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres  przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 800+”.

Warto wiedzieć !

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r., wnioski można składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r. wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

Bank Spółdzielczy w Chmielniku umożliwia klientom składanie wniosków Rodzina 800+ w systemie bankowości elektronicznej eBankNet w sekcji wnioski. 

Ważne:

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku, który zostaje przekazany do ZUS. 

Więcej informacji na temat świadczenia 800+

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

 
Znajdziesz nas też tutaj