Skip to main content
Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

KWOTA KREDYTU - od 20 000 zł do 500 000 zł

OKRES KREDYTOWANIA -od 12 do 25 lat 

Przeznaczenie produktu: 

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

  • kredyt / pożyczka gotówkowa;
  • kredyt / pożyczka samochodowa;
  • limit w karcie kredytowej;
  • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
  • kredyt / pożyczka hipoteczna;
  • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
  • kredyt studencki;
  • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku.

 

Niska prowizja oraz oprocentowanie!

 

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Kredytowym.

Bank Spółdzielczy w Chmielniku

ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

Tel. 41 354 22 67

 
Znajdziesz nas też tutaj