Skip to main content
 • Lokaty Standardowe

  Lokaty Standardowe

   

  TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

   

  Obowiązuje od dnia 06 marca 2023 roku.

   

  Środki na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych

  – oprocentowanie zmienne (odsetki płatne po okresie umowy)

   

  1 miesięczne

  1,5 %

  3 miesięczne

  3  %

  6 miesięczne

  3,3 %

  12 miesięczne

  3,5 %

  24 miesięczne

  3,7 % 

  W przypadku likwidacji lokat terminowych klientów indywidualnych przed upływem zadeklarowanego okresu  od kapitału i odsetek nalicza się odsetki w wysokości 1/2 oprocentowania wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

  - Lokata na Nowe Środki

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj