Skip to main content
 • Książeczka oszczędnościowa A’vista

  Książeczka oszczędnościowa A’vista

  Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową A’vista

  1. Zlecenie płatnicze realizowane z rachunku płatnego na każde żądanie potwierdzonego książeczką oszczędnościową może być wykonane prawidłowo, jeżeli podany został unikatowy identyfikator, którym jest numer rachunku bankowego, do którego wydano książeczkę oszczędnościową.
  2. Ustala się następujące maksymalne kwoty wypłat dziennych realizowanych na podstawie książeczek a’vista:
  • bez potwierdzenia 500 zł;
  • na podstawie telefonicznego potwierdzenia salda uzyskanego z placówki Banku prowadzącej konto oszczędnościowe 2500 zł;
  • do rąk osoby małoletniej powyżej 13 lat, o ile nie została ubezwłasnowolniona całkowicie 500 zł, jednak pisemne zastrzeżenie przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej może ograniczyć wypłatę do kwoty niższej lub wyłączyć możliwość wypłat przez małoletniego (informacja o zastrzeżeniu zamieszczana jest w książeczce a’vista).
  1. Stan wkładu na książeczce a’vista po podjęciu ostatniej wypłaty nie może być niższy niż 5 zł.
  2. Minimalna kwota wpłaty na książeczkę a’vista wynosi 5 zł.

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj