Skip to main content

Rachunki oszczędnościowe rozliczeniowe

Konto osobiste ROR jest praktyczną i bezpieczną formą przechowywania pieniędzy. 

Służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi

W ramach tego konta można dokonywać:

operacji gotówkowych:

 • wpłaty i wypłaty gotówki,

operacji bezgotówkowych:

 • polecenie przelewu

          - dyspozycja przelania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego rachunek w dowolnym banku,

          - stałe zlecenie,

          - zlecanie Bankowi regulowania okresowych zobowiązań i płatności ( np. spłaty kredytów, ubezpieczenia itp. ) polecenie zapłaty,

          - operacja pomiędzy Bankiem a wierzycielem bez udziału klienta,

          - przelew BLIK.

Do rachunku ROR Klient posiada możliwość złożenia wniosku o wydanie kart debetowej.

Dyspozycja płatnicza udzielona bankowi przez wierzyciela aby obciążył określoną kwotą rachunek bankowy dłużnika i uznał nią rachunek wierzyciela.

Wymaga udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku.

Posiadacze rachunku ROR mogą uzyskać kredyt odnawialny z limitem zadłużenia w zalezności od wysokości wpływu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich  3m-cy. W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku do uzyskania limitu wystarczy przedłożyć historię rachunku za okres niezbędny do ustalenia wysokości kredytu. Klienci banku mogą liczyć na preferencyjne warunki udzielania kredytów w ramach innych linii kredytowych.

 

Karty wydawane do rachunku ROR

Karta VISA payWave

Karta Visa Classic Debetowa

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj