Skip to main content
 • Kredyt obrotowy "Rolnik"

  Kredyt obrotowy "Rolnik"

  KREDYT OBROTOWY "ROLNIK":

  1. Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym 

   2. Produkt przeznaczony dla Klientów:

  •  prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego;
  • zewnętrznych i wewnętrznych.

  3. Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej i/lub rolniczej a w szczególności na finansowanie:

  • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
  • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług;

  4. Wymagania dodatkowe wobec Klienta:

  • 1) posiadanie rachunku bieżącego w Banku, który do dnia ostatecznej spłaty kredytu (włącznie) pozostanie otwarty. Nowo pozyskani Klienci muszą otworzyć w Banku rachunek bieżący, przed uruchomieniem kredytu;

  Maksymalną kwotę kredytu wyznacza zdolność kredytowa Klienta z zastrzeżeniem, iż kwota kredytu nie może przekroczyć:  1800 zł na 1/ha użytków rolnych.

   Minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN.

  Bank Spółdzielczy w Chmielniku

  ul. 1-go Maja 27, 26-020 Chmielnik

  Tel. 41 354 22 67

   
  Znajdziesz nas też tutaj